MENU
Aula_close Layer 1

Forsikring og erstatning

Hvis en elev ødelægger ting i og omkring skolen vil vi kræve erstatning.

Vi vil på mail sende en beskrivelse af skaden. Samtidig beder vi om at erstatningsbeløbet indbetales til skolens konto eller betales kontant på skolens kontor.

Skolen har ingen forsikring, der dækker elevernes briller, cykler eller andre personlige ejendele.

 Læs mere i pjecen "Skolen og forsikring"

 

Information om ophør af kommunal ulykkesforsikring for børn.

Odense Kommune har gennem mange år haft en børneulykkesforsikring, for børn i skoler, dagsinstitutioner m.v.

Forsikringen har ikke været tegnet i et forsikringsselskab, kommunen har været selvforsikret på området.

Der har været tale om et mindre antal skader anmeldt pr. år, oftest har det været tandskader.

Der har været få skader som medførte erstatning.

Indenrigsministeriet har nu meddelt at det ikke er lovligt for kommunerne at have disse forsikringer.

Forsikringen er derfor ophørt fra 19. august 2011.

 

Anmeldelser der er modtaget med skadedato til og med den 19. august 2011 vil være omfattet af forsikringen

og blive færdigbehandlet, men skader efter den 19. august 2011 vil ikke kunne anmeldes til Odense Kommunes børneulykkesforsikring.

Tandskader vil blive behandlet i den kommunale tandpleje indtil barnet fylder 18 år.

Derefter har Odense Kommune ikke længere nogen forpligtelser.

Tandskader skal uanset om der er en børneulykkesforsikring eller ej behandles af den kommunale tandpleje.

Det tilrådes, at opfordre forældre til skolesøgende børn, der ikke allerede har tegnet en ulykkkesforsikring for deres børn,

at overveje at gøre det nu.

såfremt der er spørgsmål til afgørelsen er man velkommen til at kontakte Juridisk Kontor, forsikringsfunktionen, telefon 65511141 eller

mail adr.:karho@odense.dk