MENU
Aula_close Layer 1

Lærerteam

Et team omkring en årgang har nogle særlige opgaver i følge folkeskoleloven.
Lærerne og evt. pædagoger om en årgang skal arbejde sammen for at leve op til folkeskolelovens krav om at arbejde med tværgående emner og problemstillinger.
 


Indhold i teamsamarbejdet:
· udarbejdelse af udviklingsplan
· samarbejde om undervisningen
· samarbejde om den interne evaluering
· samarbejde om elevernes medbestemmelse og medansvar for egen læring
· samarbejde om skole-hjem-samarbejdet
· samarbejde om selvformulerende opgaver
 
På Tingkærskolen har vi tæt teamsamarbejde omkring en årgang bestående af 2 - 3 klasser
 
Desuden er lærerne organiseret omkring afdelingerne 0. - 2. årgang, 3. - 6. årgang og 7. - 9. årgang, et team omkring støttecenteret og et biblioteksteam.