MENU
Aula_close Layer 1

Mediepolitik

Tingkærskolens mediepolitik

 
Tingkærskolen skal være på forkant med den digitale udvikling af undervisningen.
Vi skal give optimale rammer for, at eleverne lærer at udnytte alle tekniske hjælpemidler.
 
Vi skal i høj grad udnytte at eleverne medbringer digitale hjælpemidler i form af mobiltelefoner (med kamera, GPS, lydoptager mv) egen computer, tablets mv. Brugen af egne digitale hjælpermidler kan på forskellig vis øge udbyttet af undervisningen for den enkelte elev.  Kun fantasien sætter grænser for udnyttelsen for eleven, læreren og pædagogen.
 
Som udgangspunkt gælder for alle digitale hjælpemidler, at de må benyttets efter personalets anvisninger.


På de computere skolen stiller til rådighed, er det dog ikke tilladt at installere software og spil, samt at opbevare filer beskyttet af ophavsret.


Her og nu må mobiltelefoner mv. ikke benyttes i pausetid for 0. – 6. årgang og i SFO tiden.
 
Ved gentagne overtrædelser af personalets anvisninger vil det digitale medie bliver afleveret på kontoret og forældre vil blive orienteret i den digitale kontaktbog af personalet. Efter skoletid kan elever hente sit ”medie” på kontoret
 
Vedtaget af skolebestyrelsen
11. august 2011