MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Ordensregler

Tingkærskolen tilhører os alle, og vi skal behandle den godt. Vi skal omgås hinanden således , at alle, både voksne og børn, føler sig trygge i hverdagen. Der er tilsyn med eleverne kl. 7.50 - 8.00 og i de skemalagte frikvarterer. Eleverne skal til enhver tid rette sig efter de voksnes henstillinger.