MENU
Aula_close Layer 1

Forårs SFO

Velkommen til Forårs-SFO på Tingkærskolen

Forårs SFO begynder d. 1. marts og er for børn, der skal starte på Tingkærskolen i august. Forårs SFO er en fleksibel skolestart, hvilket betyder, at børnene får mulighed for at blive fortrolige med skolen, skolens struktur og dagligdag, inden de starter ”rigtigt i skolen” i 0. årgang.

I Forårs SFO’en arbejder vi målrettet med aldersgruppen og de pædagogiske aktiviteter har fokus på nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og trivsel, så børnene får så god en start på Tingkærskolen, som muligt.

I kan læse mere om Forårs-SFO i vores folder, som kan hentes via linket til højre.

Indskrivning til Forårs SFO
Indskrivning til Forårs SFO foregår i november samtidig med indskrivning til skole.
Taksten for Forårs SFO svarer til en daginstitutionstakst.
En eventuel udmeldelse af Forårs SFO før 31. juli skal ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned - udmeldelsen skal meddeles vores kontor.
Inden sommerferien vil I blive bedt om, at tage stilling til et eventuel SFO tilbud pr. 1. august.

Feriepasning
Der er mulighed for tilkøb af feriepasning på udvalgte skoler i påsken, dagen efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag og i uge 28, 29, 30.

Forårs SFO

Hent folder i linket nedenfor.

 

Dokumenter
Folder forårs SFO info 2016-2.pdf Shape Created with Sketch.