MENU
Aula_close Layer 1

Fri fra skole

Fri fra skole

 

Antallet af børns undervisningsdage og timer er så få, at ferie bør lægges indenfor børnenes ferieplan.

Alle ønsker om fri fra skolen i timer eller dage skal skrives i kontaktbogen
 

  • Strækker friheden sig ikke over en time, er det den lærer der har klassen, der giver fri
  • For 1 - 3 dage gives fri af klasselæreren
  • Derudover rettes henvendelse til skoleledelsen

 

 

Skolebestyrelsen ved Tingkærskolen har et ønske om at nedsætte elevernes fraværsdage.

Derfor sendes nedenstående brev til elever, der beder om fri ud over 3 dage:

Fri fra skole i forbindelse med forældres ferie
 
Et skoleår har 200 skoledage.
Fagmålene fra undervisningsministeriet er udfærdiget med baggrund i de 200 undervisningsdage.
Skolen har ikke ansvaret for undervisningen i ferieperioden og skal ikke stille undervisnings­materialer til rådighed.
 
I ønskes en god ferie