MENU
Aula_close Layer 1

SSP

SSP-Samarbejde


SSP står for samarbejde mellem Skole, de Sociale myndigheder og Politi. Tingkærskolen samarbejder med Holluf Pile Skole og skolerne afholder fælles SSP-møder. Der afholdes 4 møder årligt - indkaldelse til ekstra møder i forbindelse med specifikke problemstillinger, kan forekomme. I møderne deltager skoleledelsen, SSP-lærer, sundhedsplejerske, socialrådgiver, klubmedarbejdere fra fritidsklub og ungdomsskoleklub, opsøgende børn- og ungemedarbejdere, UUO-vejleder og politi. Formålet med Tingkærskolens lokale SSP-samarbejde er at sikre den bedst mulige forebyggende indsats, til gavn for områdets børn og unge.

 

Tingkærskolens SSP-udvalg

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte skoleleder Bjarne Larsen:

Bjarne Larsen

 

Skoleleder

Bjarne Larsen

Tlf.: 40 18 78 01

E-mail: bjala@odense.dk

 

 

Nyttige links