MENU
Aula_close Layer 1

Hvad er undervisningsmiljø?

Undervisningsmiljø

1. august 2001 trådte "Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø" i kraft. I loven står der bl.a. at:

  • alle skoler i Danmark skal foretage en undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst hvert tredje år
  • en UMV skal kortlægge elevernes opfattelse af deres skole på de tre områder, der tilsammen udgør undervisningsmiljøet: det æstetiske, det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø
  • en UMV skal munde ud i en handlingsplan for skolen
  • den enkelte skole vælger selv, hvordan deres UMV skal gennemføres, men eleverne skal involveres i arbejdet
  • blandt eleverne skal der vælges undervisningsmiljørepræsentanter (UMR)

Som følge af undervisningsmiljøloven oprettedes Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), der ligger i Randers. Klik her