MENU
Aula_close Layer 1

Læsevejledere

Læsevejledning

På Tingkærskolen arbejder vi for, at den enkelte elev udvikler sin læsning, så han / hun bliver i stand til at forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster for gennem dette at opnå sine mål, udvikle sin viden og sine muligheder og blive i stand til at deltage i samfundslivet. Vi arbejder på at udvikle et gensidigt forpligtende samarbejde med forældrene for herigennem at styrke læsekulturen og læseindsatsen.

Tingkærskolens læsevejledere er:

  • Anne Juhl Nielsen
  • Rita Olesen
  • Rikke Pagh Hansen

De er tilknyttet skolens ressourcecenter, såvel som den almindelige undervisning.

Fokuspunkter

Skolens læsevejlederen arbejder ud fra en læsepolitik, der tager udgangspunkt i følgende fokuspunkter:

  • En differentieret læseundervisning
  • En styrkelse af elevernes læselyst
  • Et gensidigt forpligtende samarbejde med forældrene
  • Et samarbejde mellem alle klassens lærere
  • En løbende opdatering af lærernes og læsevejledernes uddannelse