MENU
Aula_close Layer 1

Om Tingkærskolens SFO

Velkommen til Tingkærskolens SFO

Tingkærskolens SFO er opdelt i to afdelinger: 0.-2. årgang og 3.-4. årgang.  0.-2. årgang holder til i den SFO-afdeling, som ligger i indskolingen i Fraugde og 3.-4. årgang holder til på mellemtrinnet i Birkum.
 
Der er morgenåbning i den afdeling, der er i indskolingen fra kl. 6.30 og det er muligt for de børn, der skal i skole på mellemtrinnet at tage skolebussen derfra. SFO har åbent hver dag til klokken 16.45.

Hver afdeling har forskellige værksteder samt køkken og fællesområde. Herudover benytter SFO sig af skolens forskellige lokaler, samt af hallen og gymnastiksalen uden for undervisningstiden.

Der er tilknyttet en kontaktpædagog eller pædagogmedhjælper pr. klasse, som også er en del af klassens team. 

Kontakt SFO

0.-2. årgang
Tlf.  4021 9647

3. årgang
Tlf.  4021 9816 

4. årgang
Tlf.  2015 7839 

E-mail: tingkaerskolen.buf@odense.dk