MENU
Aula_close Layer 1

Relationer

Relationer  (Tingkærskolens værdier)

På Tingkærskolen har vi et miljø, hvor gode relationer skabes i gensidig respekt og åbenhed med tydelige og positive forventninger.

Tolkningen: Vi er imødekommende. Vi viser interesse for hinanden ved at lytte opmærksomt, spørge ind til og huske det vi har set eller hørt. Vi er tydelige, når vi er bevidste om egne grænser og faglighed. Det er derfor vigtigt, at alle ved hvad de kan, skal og må.

Det betyder, når du møder en person på skolen:

  • Er du nærværende

  • Er du omsorgsfuld

  • Er du villig til at være åben overfor andres ideer

  • Siger du dine forventninger højt