MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde

Samarbejde  (Tingkærskolens værdier)

Det gode samarbejde er kendetegnet ved positive forventninger, med plads til en professionel uenighedskultur og udviklingsorienteret dialog.

Tolkningen: Det er værdifuldt, at alle parter kan blive kloge på hinanden. Det du siger, bliver taget alvorligt. Vi er alle forpligtiget på, at have en adfærd og et sprog, der fremmer dialog.

Det betyder, når du møder en person på skolen:

• Er du klar over betydningen af dit kropssprog
• Afstemmer du dine forventninger med de andres forventninger
• Viser du respekt for andres holdninger
• Er du villig til at se på egen praksis
• Ser du efter muligheder frem for begrænsninger