MENU
Aula_close Layer 1

Udeskole

Udeskole

Hvad er udeskole?

Udeskolen er en pædagogisk arbejdsform, som tager udgangspunkt i aktiviteter uden for skolen - f.eks. skov, eng og mose, legeområder og museer. Udover at barnet oplever fysiske udfordringer, lærer barnet at opleve, observere, studere og forstå det, det er omgivet af. Udeskolen er for vores elever i 0., 1., 2. og 3. årgang.

Hvorfor udeskole?

• Fordi vi tror på at fysisk aktivitet er med til at fremme læringsprocessen. Derfor skal skolemiljøet inspirere og åbne for den fysiske aktivitet.
• Fordi udeskolen glimrende lægger op til faget natur og teknik og opnåelse af faglig kompetence.
• Fordi udeskolen giver optimale muligheder for begrebsdannelse og sproglig formulering.
• Fordi udeskolen er et optimalt miljø for, at barnet kan opnå social kompetence - indfølingsevne, samarbejde, ansvar og selvkontrol.

 

ud

ud

 

Mål for udeskolen:

• At opnå ansvarlighed og respekt for hinanden og naturen
• At opnå faglig kompetence
• At blive miljøbevidst
• At kunne forstå sammenhænge
• At blive gode samarbejdspartnere
• At kunne tage ansvar for egen handling
• At give barnet mulighed for at nå sin fysiske grænse